ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN CREŢU” NĂPRADEA

NR. 266 din 02.04.2018

Situaţie întocmită în baza art. 33 din Legea 153/2017  (modificat cu Legea nr. 79/2018)

Nr.

crt.

Funcţia

Nivel Studii

Vechime în

învăţământ

Sal. grilă

Gradaţie

Merit 25%

Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art.5, alin 1

Dirig.

10%

Spor înv. special

15%

Spor stabilitate

Salariu

bază

Spor

CFP 10%

art. 15 Legea 153/2017

Spor zonă

Spor simultan

Plata cu ora

Total drepturi salariale

1

Director (şcoală sau liceu) Grad II

S

>=20 si <25

4.360

1.643

0

985

0

9.352

0

74

0

0

9.426

2

Educatoare / Grad I

M

peste 25

3.045

1.039

520

0

0

6.255

0

98

0

0

6.353

3

Institutor / Definitiv

SSD

>=10 si <15

2.119

0

265

0

0

3.444

0

178

367

0

3.989

4

Învăţător / Grad I

M

peste 25

3.157

1.054

527

0

0

6.316

0

101

0

0

6.417

5

Profesor / Grad I

S

>=5 si <10

2.508

0

317

0

0

4.079

0

217

208

463

4.977

6

Profesor / Grad II

S

>=5 si <10

2.389

0

299

0

0

3.882

0

71

0

1.015

4.968

7

Profesor / Grad I

S

peste 25

3.497

0

466

0

0

5.711

0

108

0

0

5.819

8

Profesor / Definitiv

S

>=5 si <10

2.506

0

0

0

0

1.879

0

88

166

0

2.133

9

Profesor / Grad II

S

>=10 si <15

2.513

0

317

0

0

4.086

0

211

204

926

5.427

10

Profesor / Definitiv

S

>=5 si <10

2.282

0

0

0

0

3.424

0

112

0

0

3.536

11

Profesor / Grad I

S

peste 25

3.779

0

0

0

0

3.779

0

0

0

2.897

2.897

12

Profesor / Grad I

S

>=10 si <15

2.848

918

460

0

0

5.650

0

154

0

492

6.296

13

Profesor / Debutant

S

>=1 si <5

2.045

0

0

0

0

3.067

0

174

0

0

3.241

14

Profesor / Debutant

S

>=1 si <5

2.234

0

0

0

0

1.675

0

88

77

0

1.840

15

Profesor / Debutant

S

Până la 1 an

2.149

0

0

0

0

1.613

0

88

0

0

1.701

16

Profesor / Grad II

S

>=20 si <25

2.776

0

0

0

0

0

0

0

0

726

726

17

Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad II

S

>=10 si <15

2.612

0

331

0

0

4.249

0

79

0

0

4.328

18

Profesor pentru învățământ preșcolar / Definitiv

S

>=5 si <10

2.506

0

317

0

0

4.077

0

178

0

0

4.255

19

Profesor pentru învățământ preșcolar / Debutant

S

Până la 1 an

2.234

0

275

0

0

3.627

0

174

0

0

3.801

20

Profesor pentru învățământ primar / Grad II

S

>=10 si <15

2.513

0

317

0

0

4.086

0

79

0

192

4.357

21

Profesor pentru învățământ primar / Grad I

S

>=20 si <25

3.250

1069

534

0

0

6.479

0

263

677

0

7.419

22

Profesor pentru învățământ primar / Grad I

S

peste 25

3.779

0

508

0

0

6.177

0

119

0

1.158

7.454

23

Profesor pentru învățământ primar / Grad II

S

>=10 si <15

2.657

846

426

0

0

5.255

0

79

0

0

5.334

24

Profesor pentru învățământ primar / Definitiv

S

>=1 si <5

2.159

0

264

0

0

3.503

0

71

395

0

3.969

25

Administrator financiar grad I

S

4.488

1.122

0

0

0

5.610

561

0

0

0

6.171

26

Secretar instituţie unitate de învăţământ I

SSD

2.531

0

0

0

525

4.322

0

0

0

0

4.322

27

Îngrijitor I

M

2.401

0

0

0

0

2.401

0

0

0

0

2.401

28

Îngrijitor I

M

2.286

0

0

0

0

2.286

0

0

0

0

2.286

29

Îngrijitor II

M

2.178

0

0

0

0

2.178

0

0

0

0

2.178

30

Muncitor I

M

2.434

0

0

0

0

2.434

0

0

0

0

2.434

31

Muncitor II

M

1.051

0

0

0

0

1.051

0

0

0

0

1.051

Până la data de 31.03.2018 nu s-au acordat vouchere de vacanţă şi indemnizaţie de hrană.

Director,

Prof. Luminiţa-Sorina Cordea

By Comments off